Album: Huyền Thoại Cha

Nghe Album: Huyền Thoại Cha

Các bài hát trong Album: Huyền Thoại Cha

Bàn tay Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 242

Bờ vai Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 427

Tình Cha tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Người là Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Đôi mắt Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Ân tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Nhớ mong Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Nợ tình thương

Trình bày: , | Lượt nghe: 142