Album: Hơn Cả Mơ Ước

Nghe Album: Hơn Cả Mơ Ước

Các bài hát trong Album: Hơn Cả Mơ Ước

Cơn cám dỗ

Trình bày: | Lượt nghe: 550

Thuở nào

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Nén bạc

Trình bày: | Lượt nghe: 626

Nếu vắng mặt Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 261

Từ núi Sọ xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Cõi sống

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Ước nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Hơn cả mơ ước

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Điều răn của Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 137