Album: Gia Ân Vol.03 - Con Thuộc Về Ngài

Nghe Album: Gia Ân Vol.03 - Con Thuộc Về Ngài

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.03 - Con Thuộc Về Ngài

Sống trong tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 517

Câu kinh tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 281

Vạn lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Nếu Người hỏi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 268

Ở lại với con

Trình bày: | Lượt nghe: 375

Khi con vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 823

Câu kinh tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Vạn lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Nếu Người hỏi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 438

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 587

Ôi tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,229

Con thuộc về Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,656

Mừng danh Thánh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 981