Album: Gia Ân Vol.03 - Con Thuộc Về Ngài

Nghe Album: Gia Ân Vol.03 - Con Thuộc Về Ngài

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.03 - Con Thuộc Về Ngài

Sống trong tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 462

Câu kinh tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 275

Vạn lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Nếu Người hỏi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 215

Ở lại với con

Trình bày: | Lượt nghe: 352

Khi con vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 768

Câu kinh tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Vạn lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Nếu Người hỏi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 400

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 479

Ôi tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,137

Con thuộc về Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,503

Mừng danh Thánh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 906