Album: Dâng Chúa Tình Con 02

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 02

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 02

Thánh giá nào cho con 2

Trình bày: | Lượt nghe: 328

Con đường Chúa đi

Trình bày: | Lượt nghe: 230

Xin đôi mắt Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Trở về bên Chúa 2

Trình bày: | Lượt nghe: 864

Kinh chữ hiếu

Trình bày: | Lượt nghe: 365

Xin dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Cho con biết ăn năn

Trình bày: | Lượt nghe: 414

Tình Trời Thập tự

Trình bày: | Lượt nghe: 173

Tình Chúa nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 450

Lời kinh của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 261