Album: Dâng Chúa Tình Con 02

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 02

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 02

Thánh giá nào cho con 2

Trình bày: | Lượt nghe: 354

Con đường Chúa đi

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Xin đôi mắt Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Trở về bên Chúa 2

Trình bày: | Lượt nghe: 929

Kinh chữ hiếu

Trình bày: | Lượt nghe: 401

Xin dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 258

Cho con biết ăn năn

Trình bày: | Lượt nghe: 428

Tình Trời Thập tự

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Tình Chúa nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 467

Lời kinh của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 275