Nhạc sĩ: Phương Ý

Ngài ở nơi đâu ?

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Yêu không đổi thay

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Ngài ở nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 325

Ngài ở nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 856

Dâng Ngài đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 866