Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vũ Lương Thiên Phúc

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vũ Lương Thiên Phúc

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vũ Lương Thiên Phúc

Giới trẻ hành khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Giọt lệ ăn năn

Trình bày: | Lượt nghe: 510