Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vũ Lương Thiên Phúc

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vũ Lương Thiên Phúc

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vũ Lương Thiên Phúc

Cảm tạ tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Chỉ là tro bụi

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Ngày mai chia xa

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Mẹ diệu huyền bao la

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Gặp em mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Về thăm Phong Nha

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Đôi ta

Trình bày: , | Lượt nghe: 138

Mừng con thêm tuối

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Một thoáng tâm tình

Trình bày: | Lượt nghe: 53