Nhạc sĩ sĩ: Sr. Hiền Hòa

Cho con thấy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 12,492

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,037

Nguyện ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 826

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 753

Nguyện hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 549

Nguyện ước đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 733

Chúa vẫn biết con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 368

Con cần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 401