Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thiên Ân

Lúa chín đầy đồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Nguyện cầu cho mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Tình yêu nhiệm mầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Này Con Xin Đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa karaoke

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Khúc Ca Tạ Ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Thập Giá Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Nào ta đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 169

Trang 1 trên 212