Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thanh Yên

Phúc cho người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Giọt lệ bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Mừng vui lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Dấu ấn tình ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Mừng Năm Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Mẹ vinh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Vang tiếng ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Trang 1 trên 212