Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thanh Yên

Phúc cho người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Giọt lệ bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Mừng vui lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Dấu ấn tình ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Mừng Năm Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Mẹ vinh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Vang tiếng ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Trang 1 trên 212