Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thanh Yên

Sống trong Tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 333

Phúc cho người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Sống Đạo hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Giọt lệ bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Mừng vui lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Say men tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Dấu ấn tình ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Mừng Năm Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Mẹ vinh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Vang tiếng ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Trang 1 trên 212