Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thanh Yên

Phúc cho người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Giọt lệ bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Mừng vui lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Dấu ấn tình ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Mừng Năm Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Mẹ vinh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Vang tiếng ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Trang 1 trên 212