Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thanh Yên

Sống trong Tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 364

Phúc cho người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Sống Đạo hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Giọt lệ bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Mừng vui lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Say men tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Dấu ấn tình ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Cho con tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Mừng Năm Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Mẹ vinh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Vang tiếng ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Trang 1 trên 212