Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phạm Liên Hùng

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Kính Mừng Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Tin Yêu Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 174

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 214

Trang 1 trên 41234