Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phạm Liên Hùng

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Kính Mừng Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Tin Yêu Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 303

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Trang 1 trên 41234