Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phạm Liên Hùng

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Kính Mừng Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Tin Yêu Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 205

Trang 1 trên 41234