Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phạm Liên Hùng

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Kính Mừng Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 10

Tin Yêu Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Con xin đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Bài ca hạt giống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Cây nho và cành 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Ai dứt bỏ tất cả

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 11

Ngày ấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Nước trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Trang 1 trên 41234