Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phạm Liên Hùng

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Kính Mừng Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Tin Yêu Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Con xin đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Bài ca hạt giống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Cây nho và cành 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Ai không chống đối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 11

Ai dứt bỏ tất cả

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 12

Ngày ấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Nước trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Trang 1 trên 41234