Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phạm Liên Hùng

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Kính Mừng Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 12

Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9

Tin Yêu Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Con xin đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Bài ca hạt giống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Cây nho và cành 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Ai dứt bỏ tất cả

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 10

Ngày ấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Nước trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Trang 1 trên 41234