Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phạm Liên Hùng

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Kính Mừng Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Tin Yêu Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 156

Trang 1 trên 41234