Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phạm Liên Hùng

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Kính Mừng Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 10

Tin Yêu Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Con xin đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Bài ca hạt giống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Cây nho và cành 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Ai dứt bỏ tất cả

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 11

Ngày ấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Nước trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Trang 1 trên 41234