Album: Điều Ước Đêm Giáng Sinh

Nghe Album: Điều Ước Đêm Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Điều Ước Đêm Giáng Sinh

Trông đợi

Trình bày: | Lượt nghe: 736

Lời ước đêm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Nầy đây Chúa sẽ đến

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Trong hang đá nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 289

Ánh sao xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 161