Album: Điều Ước Đêm Giáng Sinh

Nghe Album: Điều Ước Đêm Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Điều Ước Đêm Giáng Sinh

Trông đợi

Trình bày: | Lượt nghe: 706

Lời ước đêm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Nầy đây Chúa sẽ đến

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Trong hang đá nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 244

Ánh sao xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 131