Ca sĩ: Lm. Phạm Liên Hùng

Tiểu sử Lm. Phạm Liên Hùng

Album Lm. Phạm Liên Hùng

MV Lm. Phạm Liên Hùng

Bài hát Lm. Phạm Liên Hùng

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117