Nhạc sĩ sĩ: Giang Ân

Mối Tình Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 168

Bao la tình Chúa (Karaoke )

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 633

Tìm Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Album Tình Yêu Và Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Album Mối Tình Giêsu Vol.4 – Dòng Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Chúa là tất cả đời con (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 191

Giờ này đức Kito là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Trái Tim Người Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Một Mình Con Với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Một lần đoan hứa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Một Lần Đoan Hứa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Con Về Với Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Một Mình Con Với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Một Lần Đoan Hứa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Giọt Lệ Ăn Năn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Trang 1 trên 512345