Nhạc sĩ sĩ: Giang Ân

Mối Tình Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 182

Bao la tình Chúa (Karaoke )

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 770

Tìm Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Album Tình Yêu Và Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Album Mối Tình Giêsu Vol.4 – Dòng Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Chúa là tất cả đời con (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 223

Giờ này đức Kito là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Trái Tim Người Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Một Mình Con Với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Một lần đoan hứa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Một Lần Đoan Hứa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Con Về Với Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Một Mình Con Với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Một Lần Đoan Hứa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Giọt Lệ Ăn Năn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Trang 1 trên 512345