Ca sĩ: Nhạc Đoàn Thương Xót

Tiểu sử Nhạc Đoàn Thương Xót

Album Nhạc Đoàn Thương Xót

MV Nhạc Đoàn Thương Xót

Bài hát Nhạc Đoàn Thương Xót

Chúa Chăn Nuôi Tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Chúa Vẫn Thứ Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Ngày lại Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Con Luôn Vững Tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Chúa Là Vua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Chúa Là Ánh Sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Thắp Sáng Lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Điều Gì Phải Lo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Phó Thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Xin Chạm Vào Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Tình Cha Dâng Hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Bánh Trường Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Cúi Lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Giêsu Vua Chân Lý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Trang 1 trên 212