Ca sĩ: Nhạc Đoàn Thương Xót

Tiểu sử Nhạc Đoàn Thương Xót

Album Nhạc Đoàn Thương Xót

MV Nhạc Đoàn Thương Xót

Bài hát Nhạc Đoàn Thương Xót

Chúa Chăn Nuôi Tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Chúa Vẫn Thứ Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Ngày lại Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Xin Ban Thêm Lòng Tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Con Luôn Vững Tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Chúa Là Vua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Chúa Là Ánh Sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 203

Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Thắp Sáng Lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Điều Gì Phải Lo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Phó Thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Xin Chạm Vào Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Tình Cha Dâng Hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Bánh Trường Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Tấm Lòng Bao Dung’

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Cúi Lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Giêsu Vua Chân Lý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Trang 1 trên 212