Ca sĩ: Nhạc Đoàn Thương Xót

Tiểu sử Nhạc Đoàn Thương Xót

Album Nhạc Đoàn Thương Xót

MV Nhạc Đoàn Thương Xót

Bài hát Nhạc Đoàn Thương Xót

Chúa Chăn Nuôi Tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Chúa Vẫn Thứ Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Ngày lại Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Con Luôn Vững Tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Chúa Là Vua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Chúa Là Ánh Sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 194

Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Thắp Sáng Lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Điều Gì Phải Lo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Phó Thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Xin Chạm Vào Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122

Tình Cha Dâng Hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Bánh Trường Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Tấm Lòng Bao Dung’

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Cúi Lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Giêsu Vua Chân Lý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Trang 1 trên 212