Nhạc sĩ: Huỳnh Minh Kỳ

Lạy chúa xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 946

Xin Chạm Vào Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 269

Phép Lạ Bánh và Cá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 175

Tấm Lòng Bao Dung’

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Chúa Nguồn Sự Sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46