Nhạc sĩ sĩ: Huỳnh Minh Kỳ

Lạy chúa xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 950

Xin Chạm Vào Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 273

Phép Lạ Bánh và Cá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Tấm Lòng Bao Dung’

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 308

Chúa Nguồn Sự Sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46