Nhạc sĩ: Nguyễn Minh Huỳnh

Giêsu Vua Chân Lý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83