Album: Như Lễ Hy Sinh

Nghe Album: Như Lễ Hy Sinh

Các bài hát trong Album: Như Lễ Hy Sinh

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 349

Khúc nhạc lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 263

Tâm sự mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Linh mục tên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Tự tình sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Lời Mẹ ngọt ngào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 193