Album: Dâng Chúa Tình Con

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con

Con xin là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 558

Lời cầu đêm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Kinh dâng cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Tình Chúa tình con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145