Album: Asia CD Thánh Ca Tâm Đoan - Tình Chúa Cao Vời