Album: Nhìn Người Bằng Đôi Mắt Giêsu

Nghe Album: Nhìn Người Bằng Đôi Mắt Giêsu

Các bài hát trong Album: Nhìn Người Bằng Đôi Mắt Giêsu

Xin cho con niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Đổi mới con tim

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Lạy Chúa, con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Hành trang nước trời

Trình bày: | Lượt nghe: 180

Sẵn sàng

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Phó dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Con xin cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Xin Mẹ thương

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Mẹ đưa con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Thánh Lê Thị Thành

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Lòng Chúa Xót Thương

Trình bày: | Lượt nghe: 109