Nhạc sĩ: Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Nguyễn Sông Núi Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Nguyễn Sông Núi

Têrêsa hồn nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 96