Ca sĩ: Lý Mai Trang

Tiểu sử Lý Mai Trang

Album Lý Mai Trang

MV Lý Mai Trang

Bài hát Lý Mai Trang

Ngày không còn Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 84

Xuân Quê Hương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Khẩn Cầu Thánh Cả Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Chúa Giầu Lòng Xót Thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Xin Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61