Album: Messiah Trường Ca Hy Vọng

Nghe Album: Messiah Trường Ca Hy Vọng

Các bài hát trong Album: Messiah Trường Ca Hy Vọng

Khi Ngài dang tay

Trình bày: | Lượt nghe: 25

Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Tựa nai khát

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Ca tụng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Dân Ta ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 155