Album: Lời Kinh Đêm

Nghe Album: Lời Kinh Đêm

Các bài hát trong Album: Lời Kinh Đêm

Hay là Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 25

Cảm tạ Chúa Trời

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Bánh rượu dâng Người

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Cõi thiên dường

Trình bày: | Lượt nghe: 23

Mẹ lên trời

Trình bày: | Lượt nghe: 236