Album: Chúa Đã Sống Lại

Nghe Album: Chúa Đã Sống Lại

Các bài hát trong Album: Chúa Đã Sống Lại

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Chúa đã sống lại

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Đồng ca 6

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Đức Chúa phán xét

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Dâng lễ ngày xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 453

TàPao Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Lạy Mẹ nhân lành

Trình bày: | Lượt nghe: 104