Album: Chúa Đã Sống Lại

Nghe Album: Chúa Đã Sống Lại

Các bài hát trong Album: Chúa Đã Sống Lại

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Chúa đã sống lại

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Đồng ca 6

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Đức Chúa phán xét

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Dâng lễ ngày xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 451

TàPao Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Lạy Mẹ nhân lành

Trình bày: | Lượt nghe: 100