Album: Chúa Đã Sống Lại

Nghe Album: Chúa Đã Sống Lại

Các bài hát trong Album: Chúa Đã Sống Lại

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Chúa đã sống lại

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Đồng ca 6

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Đức Chúa phán xét

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Dâng lễ ngày xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 457

TàPao Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Lạy Mẹ nhân lành

Trình bày: | Lượt nghe: 120