Nhạc sĩ: Lời: Lm. Trăng Thập Tự

Một chút

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60