Album: Tình Ca Cho Ngài

Nghe Album: Tình Ca Cho Ngài

Các bài hát trong Album: Tình Ca Cho Ngài

Tình ca cho Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Nghe tiếng Ngài

Trình bày: , | Lượt nghe: 109

Không phải lỗi tại con

Trình bày: | Lượt nghe: 335

Tình yêu tuyệt đối

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Con đường cứu độ

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Xin thêm sức cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 529

Đi theo Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 448