Album: Golgotha Chiều Xưa

Nghe Album: Golgotha Chiều Xưa

Các bài hát trong Album: Golgotha Chiều Xưa

Chúa vẫn cùng bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Khúc hát ngợi khen

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Chúa là niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Giới luật yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 266

Dâng Chúa đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 168

Golgotha chiều xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Tình khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 663