Album: Tình Yêu Thập Giá

Nghe Album: Tình Yêu Thập Giá

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Thập Giá

Đường Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 489

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Có gì cao quý

Trình bày: | Lượt nghe: 326

Ngài đã thương

Trình bày: | Lượt nghe: 710

Tôi đi tìm chi

Trình bày: , | Lượt nghe: 233

Đường lên Canvê

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Từng bước theo Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,664

Có ai theo Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 268

Tâm ca người làm chứng

Trình bày: | Lượt nghe: 153