Album: Hát Lên Với Con

Nghe Album: Hát Lên Với Con

Các bài hát trong Album: Hát Lên Với Con

Lời nguyện tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Chúa mong muốn con

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Hãy tôn vinh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Con rước tên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Chúa ở đâu rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Hát lên với con

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Lời nguyện Thánh I-Nhã

Trình bày: | Lượt nghe: 194