Album: Hát Lên Với Con

Nghe Album: Hát Lên Với Con

Các bài hát trong Album: Hát Lên Với Con

Lời nguyện tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Chúa mong muốn con

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Hãy tôn vinh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Con rước tên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Chúa ở đâu rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Hát lên với con

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Lời nguyện Thánh I-Nhã

Trình bày: | Lượt nghe: 101