Nhạc sĩ: FX. Hà

Cậy trông

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Chúa tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Tình ca Vua

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Tình sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Tình yêu hiến tế

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Tình yêu vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Xót thương

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Tình yêu giáng thế

Trình bày: | Lượt nghe: 452

Xuân ân tình

Trình bày: | Lượt nghe: 297

Xuân cội nguồn

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Xuân hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 98