Ca sĩ: Minh Thảo

Tiểu sử Minh Thảo

Album Minh Thảo

MV Minh Thảo

Bài hát Minh Thảo

Nguyện xin

Sáng tác: , | Lượt nghe: 117

Xót thương

Sáng tác: , | Lượt nghe: 39

Mừng xuân

Sáng tác: | Lượt nghe: 109