Ca sĩ: Minh Thảo

Tiểu sử Minh Thảo

Album Minh Thảo

MV Minh Thảo

Bài hát Minh Thảo

Nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Xót thương

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Mừng xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 101