Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.3 - Ngày Đó

Nghe Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.3 - Ngày Đó

Các bài hát trong Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.3 - Ngày Đó

Ngài gọi con sao

Trình bày: , | Lượt nghe: 285

Maria tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 348

Rượu tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 96