Album: Dâng Chúa Tình Con 11 (Tình Thiên Đàng)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 11 (Tình Thiên Đàng)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 11 (Tình Thiên Đàng)

Dòng sông Ơn Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 214

Chỉ mình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Xin trái tim Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Ước mơ tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Con muốn gần bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Mùa Đông Ơn Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Bên Chúa đáng kính

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Ca lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Có những lần

Trình bày: | Lượt nghe: 64