Album: Dâng Chúa Tình Con 11 (Tình Thiên Đàng)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 11 (Tình Thiên Đàng)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 11 (Tình Thiên Đàng)

Dòng sông Ơn Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Chỉ mình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Xin trái tim Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Ước mơ tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Con muốn gần bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Mùa Đông Ơn Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Bên Chúa đáng kính

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Ca lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Có những lần

Trình bày: | Lượt nghe: 72