Nhạc sĩ: Phan Thiết

Tâm nguyện người già

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Lời của rừng thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Album TàPao – Con Về Với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Lời cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 375

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 398

Giọt lệ sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Lời của rừng thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Tâm nguyện người già

Trình bày: | Lượt nghe: 44