Nhạc sĩ: Phan Thiết

Tâm nguyện người già

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Lời của rừng thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Album TàPao – Con Về Với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Lời cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 378

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 403

Giọt lệ sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Lời của rừng thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Tâm nguyện người già

Trình bày: | Lượt nghe: 45