Nhạc sĩ: Phan Thiết

Tâm nguyện người già

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Lời của rừng thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Album TàPao – Con Về Với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Lời cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 377

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 400

Giọt lệ sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Lời của rừng thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Tâm nguyện người già

Trình bày: | Lượt nghe: 44