Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Trọng Nhân

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Trọng Nhân

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Trọng Nhân