Ca sĩ: Lưu Bá Vĩnh

Tiểu sử Lưu Bá Vĩnh

Album Lưu Bá Vĩnh

MV Lưu Bá Vĩnh

Bài hát Lưu Bá Vĩnh

Anh em hãy cho họ ăn

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Hoa trên đỉnh núi

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Cho con vững tin

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 62