Ca sĩ: Lưu Bá Vĩnh

Tiểu sử Lưu Bá Vĩnh

Album Lưu Bá Vĩnh

MV Lưu Bá Vĩnh

Bài hát Lưu Bá Vĩnh

Anh em hãy cho họ ăn

Sáng tác: | Lượt nghe: 266

Giòng đời ngược xuôi

Sáng tác: | Lượt nghe: 78

Hoa Mân Côi

Lượt nghe: 89

Hoa trên đỉnh núi

Lượt nghe: 62

Con chỉ là tạo vật

Sáng tác: | Lượt nghe: 38

Cho con vững tin

Sáng tác: | Lượt nghe: 48

Chúa giàu lòng xót thương

Sáng tác: | Lượt nghe: 83

Cầu cho cha mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 62