Album: Tình Người Ngoại Đạo (Lưu Bá Vĩnh)

Nghe Album: Tình Người Ngoại Đạo (Lưu Bá Vĩnh)

Các bài hát trong Album: Tình Người Ngoại Đạo (Lưu Bá Vĩnh)

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Hoa trên đỉnh núi

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Cho con vững tin

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 59