Ca sĩ: Khánh Linh (ĐN)

Tiểu sử Khánh Linh (ĐN)

Album Khánh Linh (ĐN)

MV Khánh Linh (ĐN)

Bài hát Khánh Linh (ĐN)

Thánh Giá lời kinh cứu khổ

Sáng tác: | Lượt nghe: 103

Là đây bánh miến

Sáng tác: | Lượt nghe: 269

Bí Tích Tình Yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 291

Đây là bánh bởi trời

Sáng tác: | Lượt nghe: 734

Đây là bánh bở trời

Sáng tác: | Lượt nghe: 68

Người nữ tu áo xám

Sáng tác: | Lượt nghe: 159

Hãy đến với Mẹ La Vang

Sáng tác: | Lượt nghe: 92