Ca sĩ: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (1974)

Tiểu sử Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (1974)

Album Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (1974)

MV Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (1974)

Bài hát Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (1974)