Ca sĩ: Nhật Hạ

Tiểu sử Nhật Hạ

Album Nhật Hạ

MV Nhật Hạ

Bài hát Nhật Hạ

Con đường Chúa đã qua

Sáng tác: | Lượt nghe: 119