Album: Trầm Hương Vol.07 - Tình Cha Dang Cánh Bay

Nghe Album: Trầm Hương Vol.07 - Tình Cha Dang Cánh Bay

Các bài hát trong Album: Trầm Hương Vol.07 - Tình Cha Dang Cánh Bay

Thành kính nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Bữa tiệc Cánh chung

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Tựa nương bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Tin yêu một Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Nhớ về tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 607

Ngày không còn mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Mẹ nỡ xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Dưới bóng Thái Sơn

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Nỗi nhớ trong con

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Những kỷ niệm đẹp

Trình bày: | Lượt nghe: 72