Album: Trầm Hương Vol.07 - Tình Cha Dang Cánh Bay

Nghe Album: Trầm Hương Vol.07 - Tình Cha Dang Cánh Bay

Các bài hát trong Album: Trầm Hương Vol.07 - Tình Cha Dang Cánh Bay

Thành kính nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Bữa tiệc Cánh chung

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Tựa nương bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 170

Tin yêu một Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Nhớ về tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 572

Ngày không còn mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Mẹ nỡ xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Dưới bóng Thái Sơn

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Nỗi nhớ trong con

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Những kỷ niệm đẹp

Trình bày: | Lượt nghe: 64