Album: Tình Ngài Gọi Con 3 - Lời Ru Giáng Sinh

Nghe Album: Tình Ngài Gọi Con 3 - Lời Ru Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Tình Ngài Gọi Con 3 - Lời Ru Giáng Sinh