Album: Thánh Vịnh Đáp Ca Phục Sinh

Nghe Album: Thánh Vịnh Đáp Ca Phục Sinh

Các bài hát trong Album: Thánh Vịnh Đáp Ca Phục Sinh

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Lượt nghe: 676

Vọng Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 314

Thánh Vịnh 15

Trình bày: | Lượt nghe: 1,239

Xuất hành

Trình bày: | Lượt nghe: 3,910

Ta hân hoan múc nước

Trình bày: | Lượt nghe: 472

Lời của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Thánh Vịnh 50

Trình bày: | Lượt nghe: 1,355

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Lượt nghe: 781

Hoan ca Phục Sinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 3,282