Nhạc sĩ: Chu Văn Chi

Là một hạt bụi

Trình bày: | Lượt nghe: 610