Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 07 - Đêm Đông Chúa Sinh Ra Đời

Nghe Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 07 - Đêm Đông Chúa Sinh Ra Đời

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 07 - Đêm Đông Chúa Sinh Ra Đời

Tán tụng hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 476

Con sẽ bước lên

Trình bày: | Lượt nghe: 259

Ca khúc trầm hương

Trình bày: | Lượt nghe: 602

Đêm đông (Hang Bêlem)

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Linh hồn tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Tôi tin kính (Kinh Tin Kính)

Trình bày: | Lượt nghe: 1,393

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Đâu có tình yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 1,455

Tán tụng hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 267

Con sẽ bước lên

Trình bày: | Lượt nghe: 188