Album: Như Mai Thánh Ca - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Nghe Album: Như Mai Thánh Ca - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Các bài hát trong Album: Như Mai Thánh Ca - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 286

Bờ đá xanh tạ tội

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Mẹ đứng đó

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Cầu cho cha mẹ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 123