Album: Như Mai Thánh Ca - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Nghe Album: Như Mai Thánh Ca - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Các bài hát trong Album: Như Mai Thánh Ca - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 384

Bờ đá xanh tạ tội

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Mẹ đứng đó

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Cầu cho cha mẹ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 129