Album: Như Mai Thánh Ca - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Nghe Album: Như Mai Thánh Ca - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Các bài hát trong Album: Như Mai Thánh Ca - Giọt Lệ Trong Lời Kinh