Ca sĩ: Thanh Tịnh

Tiểu sử Thanh Tịnh

Album Thanh Tịnh

MV Thanh Tịnh

Bài hát Thanh Tịnh

Chúa vẫn hiện diện

Sáng tác: | Lượt nghe: 160

Lạy Mẹ TàPao

Sáng tác: | Lượt nghe: 169

Hy lễ của tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 169