Album: Ngàn Đời Tri Ân 1

Nghe Album: Ngàn Đời Tri Ân 1

Các bài hát trong Album: Ngàn Đời Tri Ân 1

Vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 2,147

Chiều tím

Trình bày: | Lượt nghe: 357

Xuất hành

Trình bày: | Lượt nghe: 737

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 173

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Trên đỉnh đồi xa

Trình bày: | Lượt nghe: 153